10 juni, 2016

Byggkultur

ATT VÄRNA OM KULTURHISTORIA,
MINNEN OCH TRADITION…

Byggkultur är ett konsultföretag som specialiserar sig på restaurering och ombyggnationer av kulturhistoriskt intressanta byggnader och byggnadsminnen.

mellan_2009-05-26_Rådhuset_245_©Kalle_Åkesson

Arbetet består till stora delar av kyrkor och andra kyrkliga byggnader men också av fastigheter som är kulturhistoriskt skyddade och värdefulla. Vårt mål är att skapa estetiska och funktionella lösningar som bevarar det ursprungliga och samtidigt förstärker byggnadens unika karaktär. Hos oss finns all den tekniska och antikvariska kompetens som behövs för att driva projekt från start till mål.

I nätverket finns också ett stort antal företag med specialkompetenser och skickliga hantverkare. Företaget ägs och drivs av David Pettersson.

Till titel är David Ingenjör SBR/konservator. Han är utbildad plast- och metallkonservator och har tidigare arbetat på tekniska museet i Stockholm. I vidareutbildningen återfinns restaureringskonst för arkitekter, antikvarier och byggnadsingenjörer på Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

David är konsult och ensam ägare av företaget Byggkultur Mittkonsult AB. Branschen är välbekant för honom då han är uppväxt i byggbranschen där båda hans föräldrar och hans morfar verkat som företagare.

Sedan starten 2006 har han varit engagerad i över 100 restaureringsprojekt och bland uppdragsgivarna återfinns bl a Jernhusen, Härnösands stift, Fastighetsverket, SCA, Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län samt ett flertal samfälligheter och församlingar inom Härnösands stift.

Resurshantering är en viktig fråga för David, i exempelvis materialval men också i användandet av kunskaper och kompetenser. ”Att återanvända och tänka klokt avseende resurser överlag är viktigt för framtiden. Det finns mycket byggbranschen skulle kunna vinna på genom att mjuka upp quick-fix-tänket”.

Visste du att…
David år 1990 skapade en skulptur ”uppståndelsen” vilken han, i hemlighet en mörk natt installerade utanför Karlstads domkyrka. Konstverket står fortfarande kvar och tillhör idag Karlstads officiella konstverk. Vem som var skulptören bakom avslöjades så småningom.

Kontakt:

David Pettersson

Köpmangatan 11A

871 30 Härnösand

070-310 38 89

info@byggkultur.com