Styrelse 2019

22 januari, 2018

Styrelsen består av följande:

Ordförande: Mats Almlöf, 070-6651732

Sekreterare: Carolina Åman

Kassör: Mats Johansson

Bild kommer!

Ledamöter: Thomas Peters & Paul Zsaludek

Suppleanter: Malin Baumann & Ulla Rasmussen

Revisor: Joakim Kjellgren

Revisorsuppleant: Erik Öberg

Valberedningen består av: Björn Andersson & Anne Braun.