Vintish Consulting AB

Verksamhetsbeskrivning: byggkonsultföretag som specialiserar sig
på projekt av komplicerad art och skyddade byggnader. Vi hjälper
er med projektering och kontroller av nybyggnad, tillbyggnad,
ombyggnad, restaurering och ändring av befintlig byggnad. Bland
våra kunder är både privatpersoner, företag och myndigheter.
Tjänster: Statusbesiktningar, Tillståndsbedömning av taktäckningar
och bärande konstruktion, Utredningar och uppmätningsritningar,
Åtgärdsprogram, Bygglovhandlingar, Konstruktionsberäkningar och
K-ritningar, Tekniska beskrivningar och detaljritningar,
Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen,
Entreprenadbesiktningar och Tekniska kontroller.
Vi åtar oss uppdrag från Stockholm och upp till Riksgränsen i
Norrbotten.
Företaget ägs och drivs av Alexander Vintish

Vintish Consulting AB

Brogatan 1
903 25 Umeå
Tel: 0727411880