Värderingsinstitutet i Jämtland AB

Värderingsinstitutet i Jämtland AB
Kunskapens väg 6
831 40 Östersund

Telefon växel:  063-13 43 40

FASTIGHETSVÄRDERING

Vi värderar alla typer av fastigheter på uppdrag av både privatpersoner, företag
och myndigheter. Vi har värderare auktoriserade av Samhällsbyggarna samt av Svenska Handelskammaren förordnade oberoende värderare.

VÄRDEINTYG OCH
EKONOMISK PLAN BRF

Vi upprättar värdeintyg för stämpelskatt samt är av Boverket registrerade intygsgivare för ekonomiska planer hos BRF:er.

KONSULTTJÄNSTER

Vi utför fastighetsekonomiska och tekniska konsultuppdrag gällande småhus, fritidshus, flerbostadshus, industri, affärsfastigheter,
hotellfastigheter, råmark, exploateringsmark och tomtmark.

UNDERHÅLLSPLANER

Vi upprättar underhållsplaner som underlag för budgetering