Stig Nilsson Bygg

logo

Stig Nilsson är nätverkets traditionsbärare, framför allt inom timmer och kyrkor. Idag är Stig pensionär och vi använder Stig på marknader, seminarium etc. Gäller det generella frågor om timmerhus så kan man höra  av sig till honom men han utför inga arbeten längre.

klockstapel

En modell av den gamla klockstapeln i Ås som Stig bygg!

Stig Nilsson

Utgård 302
830 51 Offerdal