Mittkonservator

 

MITTKONSERVATOR & TEXTILKONSERVERING MITTSVERIGE

Konstföremål, samlingar och interiörer måste förvaltas aktivt för att behålla sina kulturhistoriska, estetiska och ekonomiska värden. Som konservatorer har vi den kompetens som behövs.

Vad kan vi hjälpa er med?

* Konservering av; målningar, skulpturer, bemålade interiörer och förgyllda objekt, textiler och andra fantastiska föremål.

* Montering av textilier.

* Material- och färgundersökning, analyser, skadeinventering, tillståndsbedömning och dokumentation.

* Upprätta/uppdatera åtgärdsprogram, vård- och underhållsplaner och hjälpa till vid ansökan av kyrkoantikvarisk ersättning.

* Konsultation och rådgivning gällande förebyggande konservering såsom förvaring, klimat, materialval och stöldsäkring.

* Håller föreläsningar/kurser/workshop i föremålsvård, städning- och underhåll av kulturhistoriska interiörer.

Vi åtar oss uppdrag i stora delar av nedre Norrland; Jämtland, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Härjedalen. Kontakta oss gärna för råd, det ger vi mer än gärna!

OM OSS

Vi heter Eva Körberg, Lotta Näckter och Sandra Gybo och är tre tidigare kollegor från Murberget, länsmuseet Västernorrland. Numera driver vi oss själva under namnen Mittkonservator och Textilkonservering Mittsverige. Vi har ett tätt samarbete och tillsammans har vi ett stort kontaktnät inom konservering.

Vi är utbildade inom måleri-, textil- och kulturhistorisk konservering på Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet från museer och andra konserveringföretag. Vi arbetar efter de yrkesetiska riktlinjer som finns utarbetade för konservatorsyrket. Åtgärder sker med respekt för konstverkens autencitet och vi använder väl beprövade konserveringsmaterial och metoder. Medlemmar i NKF-s, Svenska textilkonservatorers förening, Byggnadsvårdsföreningen och ICOM.

KONTAKT:

Eva Körberg, målerikonservator Tel: 070 626 51 14 E-post: eva.korberg@mittkonservator.se

Lotta Näckter, målerikonservator Tel: 0739 49 70 48 E-post: lotta.nackter@mittkonservator.se

Sandra Gybo, textilkonservator Tel: 0730 78 40 58 E-post: sandra.gybo@mittkonservator.se

www.mittkonservator.se