Kristoffers Bygghantverk

Hej, 

Mitt namn är Kristoffer och jag driver sedan en tid tillbaka ett eget byggföretag med byggnadsvårdsinriktning. Jag är utbildad vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där jag har en kandidat i bygghantverk. Främst arbetar jag med äldre trähus men variationen av arbeten är trots det stor. En typisk kund är ägare till en äldre gård eller bostadshus och som behöver hjälp med att återställa skadade delar. Det kan vara timmerlagningar i bostadshus, eller att kunden vill ha en befintlig dörr/fönster/panel renoverad. Jag kan också få i uppdrag att nytillverka något efter en äldre förlaga.  

 Under två somrar har jag också hållit nybörjarkurser i timring, och det är något jag verkligen uppskattar och tänker fortsätta med. Att få möta människor som verkligen brinner för att lära sig timra är otroligt givande och det ger mig energi och inspiration till mina egna hantverksarbeten. 

 Att arbeta med gamla hus är alltid spännande. Inget uppdrag är det andra likt när man arbetar med över 100 år gamla hus. I dessa hus har flera generationer bott och verkat, och här finns mängder med spår från de som levt i husen. Men framförallt finner man spår från de hantverkare som byggt husen. Lär man sig läsa dessa spår så kan varje hus upplevas som en skattkista av historiska händelser. Allt från byggnadens originaltapeter till hur vass timmermannens yxa var när hen bearbetade timret är sådant man kan avläsa. Dessa spår gör känslan för huset ännu starkare, och man imponeras över tidigare generationers hantverksskicklighet. 

Ett annat spår de lämnat oss är deras kunskap om virkesval och virkeskvalité. Sammantaget är det alltså en självklarhet att vi idag vid renoveringar inte ska byta mer virke än vad som verkligen är nödvändigt. Att vara försiktig med befintligt material i gamla hus är lika naturligt som att använda naturligt material. 

 Jag känner en glädje över att kunna göra just detta och får hela tiden bekräftat att detta hantverk och yrke verkligen håller i längden. Att vårda vårt byggda kulturarv är viktigt och det är verkligen något jag uppskattar att göra.  

Välkommen att höra av dig till mig!  

 

Med vänlig hälsning  

Kristoffer Johansson 

Timmerman

Kristoffer Johansson Bygghantverk

Fugelsta 161

834 98 Brunflo

Tel: 073-039 28 27

kristofferbygghantverk@gmail.com

Ny panel på äldre hus i Hälsingland 2018