Contexto

Värdefulla byggnader förtjänar rätt vård

Det ligger en utmaning i att bevara och utveckla en fastighet utan att dess värde och karaktärsdrag försvinner eller förvanskas. Äldre hus utsätts för nya krav i samhället men få saker är helt omöjliga. Det gäller bara att hitta rätt ambitionsnivå, kunna tänka nytt (och gammalt) samt våga frångå standardlösningar.

Jag har den antikvariska specialistkompetens som behövs vid projektering, restaurering samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Jag vet vad man kan och får göra och hur det ska gå till. Till min hjälp har jag ett brett kontaktnät av hantverkare, konservatorer och arkitekter som är vana att arbeta med de material och de förhållningssätt som krävs.

Anette Lund, Antikvarie

Contexto AB
Tunbyn 505
855 90 Sundsvall

Besöksadress:

Torggatan 8, 2tr

852 32 Sundsvall

070-282 60 62