Bekab

Bekab är ett företag inom byggsektorn som startades 1974 och vi har cirka 80 anställda tillsammans med dotterbolaget Jitab som utför tätskikts arbeten. Vi har under många år arbetat med kulturhistoriska projekt. Vi ser detta som en möjlighet att träffa fler aktörer, beställare och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Björcks entreprenad-konsult AB
Hantverksvägen 3A 861 36 Timrå
Kontaktperson: Sebastian Nord 070-571 51 52
info@bekab.nu

Plåtslageri: Sebastian Nord 070-571 51 52 sebastian@bekab.nu
Bygg: Johan Josefsson 070-594 74 80 johan@bekab.nu
Bygg: Krister Eriksson 070-604 06 70 krister@bekab.nu
Tätskikt: Kristian Josefsson 070–6044129 kristian@jitab.nu